Våra coaching-paket

År

Nulägesanalys

Ett coachingsamtal per år

Kvartal

Nulägesanalys

4 coachingsamtal per år

Månad

Nulägesanalys

12 coachingsamtal per år