Våra workshops är helt anpassade efter just era förutsättningar och behov och skräddarsys för varje enskilt företag. Genom en tydlig agenda men där alla hjälps åt med idéer och tankar, skapar vi en strategi som fungerar på riktigt. Efter workshopen får ni en sammanfattad rapport med flera färdiga planeringsunderlag att följa och fylla i.