Allt du behöver veta om attributionsinställning


Attributionsinställning är hur lång tid det får ta för en konvertering att registreras efter att användaren har blivit exponerad eller interagerat med din annons online. Systemet lär sig sedan från de konverteringar som inträffar inom detta fönster och optimerar leveransen till personer som utefter detta anses relevanta för din kampanj.

Olika plattformar har givetvis olika attributionsinställningar. Facebook, Instagram och Tiktok har alla en standardinställning på 7-dagarsklick och 1-dagarsvisning, men om vi tittar på exempelvis LinkedIn så ser det lite annorlunda ut. Här är istället standard konverterings-fönstret för visning (eller genomspegel som de kallar det) 7 dagar och för klick 30 dagar. Även på Pinterest ser vi skillnad där du kan välja att ha upp till 30-dagarsvisning, 30-dagarsinteraktion och 30-dagarsklick.

Oavsett vilken plattform du annonserar på kommer valet av attributionsinställning ha en stor inverkan på dina annonseringsresultat, åtminstone vad du kan se i den datan som krediteras till dina annonser. Fortsättningsvis kommer vi nedan att diskutera attributionsmodellen för Facebook Ads Manager, men kontakta gärna vår Campaign Manager Fanny om ni skulle vilja ha mer info om andra plattformar!

Vad är det som styr attributionsinställningarna?

I och med Apple’s uppdatering till det nya operativsystemet iOS 14 har Facebook kombinerat deras tidigare separata inställningar för konverteringsfönster och attributionsfönster. Attributionsfönstret var då 28-dagarsklick eller 1-dagarsvisning. Vad detta innebär är alltså att om någon klickade på eller såg din annons och sedan gick vidare till din hemsida och utförde din önskade händelse inom 28 dagar respektive en dag, inkluderades detta i kampanjens resultat. Konverteringsfönster å andra sidan, var att Facebook använde sig av den delen av målgruppen som klickade på en annons och utförde en konvertering inom fönstret, till att hitta liknande personer i målgruppen att optimera din kampanj mot. Facebook har nu kombinerat de båda till en attributionsinställning som alltså styr både ditt attributionsfönster och ditt konverteringsfönster.

Nuvarande attributionsinställningarna

Facebook lanserade de nuvarande attributionsinställningarna i januari 2021 i en förberedelse för de uppdateringar som kom med IOS 14. Den nuvarande attributionsinställningarna som finns är:

  • 1-dagarsklick
  • 7-dagarsklick
  • 1-dagarsklick eller -visning
  • 7-dagarsklick eller 1-dagarsvisning

Till en början var standardinställningen för attribution 7-dagarsklick eller 1-dagarsvisningar, men i och med att Apple tillämpade uppmaningen AppTrackingTransparency, eller ATT, förändrades detta. ATT innebar nya krav, vilket inkluderade begränsningar kring visningsattribution, vilket har resulterat i en standardinställning på enbart 7-dagarsklick. Att välja inställningen 7-dagarsklick eller 1-dagarsvisning betyder därför inte nödvändigtvis att du har den attributionen där du får in mest data, men det återkommer vi till längre ner.

Vilken attributionsinställning bör du använda för dina kampanjer?

1-dagarsklick eller 1-dagarsklick eller -visning

Om du väljer 1-dagarsklick eller 1-dagarsklick eller -visning som din attributionsinställning kommer din data att vara mer beräknad. Detta innebär att eftersom Facebook inte har samma realtids-data som tidigare och inte alltid har tillgång till data från IOS-användare så måste de beräkna datan utifrån tidigare erfarenheter. Genom att välja 1-dagarsklick kommer du att få tillgång till data nästan direkt i din statistik, men precisionen kommer inte att vara helt optimal. 

7-dagarsklick

Om du istället väljer 7-dagarsklick så får du mindre beräknad data, vilket innebär att du kommer att få se mer precision i din statistik. Däremot har du med denna attribution en fördröjning på din data, så du kanske inte ser statistiken förrän 2-3 dagar efter att det har hänt. Detta innebär alltså att du måste vänta längre innan du gör justeringar i dina kampanjer utifrån att din tidigare justerings effekter inte visas på 2-3 dagar i statistiken. Utav dessa två alternativ rekommenderar vi att ni väljer 7-dagarsklick. Att ge justeringar lite längre tid innan en ytterligare optimering gör att man kan göra mer välavvägda val utifrån en mer exakt data. Du kanske får vänta på din data längre när du skapar din kampanj, men den kommer att rulla in med lite is i magen.

7-dagarsklick eller 1-dagarsvisning

Nu kommer vi alltså till den sista attributionsinställningen, 7-dagarsklick eller 1-dagarsvisning. Det logiska hade varit att detta hade gett absolut mest data att gå med denna attribution, men med den press som Apple har satt på Facebook så verkar det som att tillägget av 1-dagarsvisning snarare rör till optimeringen. Varför? Jo, för att i och med de begränsningar som har skapats för insamlingen av data, är det nu svårare för Facebook att plocka upp visningsdatan eftersom de inte längre kan spåra på samma sätt. En utveckling som verkar ställa till det när annonserna ska optimeras mot den insamlade datan. 

 

Behöver du hjälp med att få ut maximalt av din annonsering? Kontakta vår Campaign Manager Fanny
Fanny Digitalsnack