Lyckas med marknadsföring i sociala medier

Att nå ut och skapa effekt på sociala medier håller nog de flesta med om är en stor utmaning. Men det finns också massor av fantastiska möjligheter med att kunna marknadsföra varumärken, företag, organisationer, produkter och tjänster via sociala medier. Men det krävs att man har bra kunskap om hur marknadsföring fungerar via sociala medier. Här nedan ger vi den ultimata listan för att lyckas med marknadsföring via sociala medier!

10 saker du måste göra INNAN du börjar marknadsföra dig på sociala medier!

#1 Hitta ett relevant syfte!

Så finns man där på TikTok, Twitter, Pinterest, Instagram, Facebook och Snapchat. Men har vi funderat varför?
Varje kanal ska ha ett tydligt syfte att drivas mot!

#2 Målgruppsanalys

Hur du väljer vilka kanaler ni ska vara aktiva på? Genom att göra en målgruppsanalys och vara realistisk i vilka resurser som finns.
Målgruppsanalysen kan vara allt från demografi, geografi till kanal specifika beteenden och intressen.

#3 Fokusera på rätt kanaler

Utifrån målgruppsanalysen väljer du de kanaler som du ska fokusera på. Det kan finnas syfte att "claima" sitt namn även på kanaler som du inte tänkt vara aktiv på.

#4 Skapa ett kanalspecifikt syfte

Om alla social mediekanaler har samma syfte nyttjas inte den enskilda kanalen största kraft. Jobba med kanalen genom att få kunskap om hur du får bäst effekt.
Facebook och LinkedIn är perfekt för länkning. Medan Instagram inte är det. Samt hur gör vi med passiva konton. Hur ska dessa ses över?

#5 Lär dig hur kanalerna fungerar

Sociala medier är inte som andra mediakanaler. Det går inte att bestämma vilket innehåll som du ska posta innan du vet vad som funkar i kanalen och för målgruppen.
Lär dig hur kanalen fungerar, vilken målgrupp som finns där, hur beteendet funkar och vilka innehållsformat som finns

#6 Skapa en innehållsplan

Kontinuitet är en viktig del för att lyckas med sociala medier under en längre tid. Ett bra sätt att göra detta är genom en innehållsplan.
Det gör också det lättare för andra att följa arbetet eller ta över om någon skulle lämna.

#7 Ta fram en visuell identitet

Hur ska ert varumärke se ut på sociala medier? Ta inspiration från er grafiska profil för att skapa ett koncept som går att använda i sociala medier.
Glöm loggor eller filter. Tänk mer hur ni med er profil kan tydligt visualisera ert budskap

#8 Bestäm hur ni ska planera innehållet

Hur ska innehållet skapas? Av vem och när? Sätt tydliga riktlinjer och plan för ert skapande av innehåll.
Ett exempel är att bestämma en planeringsdag i månaden. Skapa ett innehållsteam som träffas för att ta fram idéer för innehållet.
Samt bestämma vilket schemaläggningsverktyg som ska användas.

#9 Skapa bild/videobank

Om det i dagsläget inte finns någon bildbank eller videobank så är ett smart och tidseffektivt sätt att skapa detta.
Boka en fotograf/videograf och var tydlig med att bilderna ska användas för sociala medier. Tiden ni sparar genom att ha bilder och video tillgängliga är ENORM!

#10 Ta fram KPIer

Hur vet ni att ni lyckas med sociala medier? Genom att ta fram mättat som ni ska utvärdera kommer ni kunna följa er resa!
Vissa KPIer kan vara bra att följa upp varje månad och vissa behöver längre tid som kvartal eller år. Bestäm även detta!

10 tips för att lyckas med marknadsföring i sociala medier

 

#1 Skapa en innehållstaktik

Ta fram en innehållstaktik för varje enskild kanal samt varje innehållsformat. Alltså; använder du Instagram som kanal behöver du ta fram en innehållstaktik för, flödet, stories och Reels.
Då dessa tre olika format fungerar bra till olika saker och budskap.

#2 Automatisera innehållet

Bygg mallar för ditt innehåll i exempelvis Adobe Illustrator eller Canva. Det gör att innehållet dels blir kontinuerligt men också får en tydlig visuell identitet som dina följare kommer känna igen.

#3 Tonalitet

Är kunskap och passion era ledord eller professionell och varm? Beroende på vilken vibe ditt företag, varumärke eller organisation har så har ni också en tonalitet som behöver matcha detta.
Men kom ihåg att på sociala medier skriver vi som vi pratar och använder en vardagligt språk som känns avslappnat.

#4 Bjud på mervärde

Hur mycket ska man bjussa på gratis? Svaret är MASSOR! För att du ska bevisa din publik vad du går för så måste du också bevisa att du kan det du säljer.
Det mest effektiva sättet att marknadsföra dina produkter och tjänster är att vara bjussig! Bjud på tips och how-tos. En snabbare väg till att köpa dina produkter finns inte!

#5 Varumärke, interaktion eller klick

Ju mer du kräver av dina följare ju mer måste du ha värmt upp dom innan. Att fråga en främling att köpa dina tjänster innan de vet vem du är eller vad du är bra på är ingen bra strategi.
Ändå är det alldeles för många som går rakt på sak och bara pratar produkter och tjänster. "Ring oss på XX XX XX om du vill....." ett bättre sätt är att långsiktigt bygga och fylla ditt varumärke med värde så dina följare blir viktiga ambassadörer. Vart de kan köpa dina produkter och tjänster kommer de veta när de är redo för detta.

#6 Skapa ett digitalt ekosystem

Jobba med flera kanaler för att få djupare effekt. Kombinera exempelvis sociala medier med nyhetsbrev och blogg.
De kompletterar genom att bloggen finns tillgänglig när din målgrupp söker efter något du kan erbjuda. Nyhetsbrev marknadsför till en varm målgrupp som valt att prenumerera på ditt innehåll

#7 Var personlig

Sociala medier ska vara socialt och bygga långsiktliga relationer. Relationer byggs bäst mellan personer inte företagsloggor. Lyft fram medarbetare i kommunikationen.
Bjud på personligt innehåll och låt även era medarbetare ta plats i egna kanaler som en personprofil på LinkedIn

#8 Använd hashtags

Att använda hashtags eller inte är allt den stora frågan. Men i framtidens sociala medier kommer allt fler använda sociala medier för att söka relevant innehåll.
Genom att tagga ditt innehåll med relevanta hashtags kan din målgrupp hitta ditt innehåll snabbare!

#9 Posta på rätt tid

Testa att publicera innehåll på olika tider och dagar för att se ett samband när du är som mest relevant hos din målgrupp.
För vissa fungerar fredag kväll perfekt för andra kunde inte denna dagen varit sämre. Utvärdera!

#10 Sponsra bra innehåll

Håll koll på dina organiska inlägg under 24 timmar. Om det får bra interaktion - SPONSRA! Det är det billigaste marknadsföringen du kan göra.
Din målgrupp har redan "godkänt" innehållet så den har redan bra interaktion när den skickas ut till en bredare och ny målgrupp.

Vill du veta mer om strategier i sociala medier? Kolla in vårt bloggbibliotek om annonsering eller kontakta vår strateg expert Cecilia