Plan för influencer marketing


Influencer marketing fortsätter vara en av de tydligast växande trenderna inom marknadsföring och sociala medier. När man pratar om influencer marketing är det oftast riktigt stora influencers man tänker på direkt, men trenden går mot att allt fler företag riktar sig mot mindre influencers. Oavsett storlek på företag och influencer är det viktigt att ha en tydlig plan för samarbetet: hur ska det se ut, vad är målet, vilka förväntningar finns det och hur följs målen upp? I det här inlägget går vi igenom hur en plan för influencer marketing kan se ut.

Olika typer av influencers

Det finns flera olika typer av influencers, som jobbar på olika sätt och som är olika stora. Beroende på hur de jobbar och hur stora de är, kan de passa för olika företag och olika tillfällen. Här har vi delat in influencers i fyra olika grupper, för att göra det lite tydligare.

Nano influencers: under 3000 i räckvidd

Man har sällan uttalade samarbeten med den här gruppen av influencers. Däremot finns det mycket att vinna i att göra innehåll, produkter och platser delbart för den här målgruppen. Speciellt den yngre målgruppen vänder sig helst till sina vänner för smak- och köpråd.

Micro influencers: 3 000-10 000 i räckvidd

En micro influencer är ofta bra på att skapa engagerande innehåll inom ett intresseområde och ses av sina följare som en person med god smak inom det området. Relationen mellan följarna och influencern är vänskaplig och influencern har därför ett relativt stort inflytande över följarnas köpbeslut. Eftersom följarantalet är rätt hanterbart, klarar influencern oftast av att hålla ett högt engagemang på sitt konto.

Macro influencers: 10 000-100 000 i räckvidd

Följarna har ett gemensamt intresseområde med influencern och följer hen för att få inspiration, tips och råd inom samma område. Ju högre följarantal ju mer arbete är det för influencern att hålla engagemanget på en hög nivå. Relationen mellan influencern och följarna varierar därför inom detta segment, men oftast har influencern ett stort inflytande i mångas köpbeslut.

Mega influencers: 100 000+ i räckvidd

Det här är influencerkategorin med störst räckvidd. Följarna följer sällan kontot för råd och tips inom ett specifikt område, utan influencern är ofta känd för något annat och följarna följer denne snarare som en idol eller ikon. För ett varumärke med hög varumärkeskännedom är detta ett sätt att nå ut till en stor massa.

Hur utformar man ett bra samarbete?

Det är bra att sätta en tydlig plan innan ni börjar leta efter influencers och bestämma mer om ert samarbete. Här följer några punkter som är bra att ha med i er influencerplan:

Typ av samarbete

Varje samarbete är unikt och bör skräddarsys utifrån mål, syfte, influencer och intressegrupp. Det finns många olika sätt att göra ett samarbete, allt från att influencern får testa en produkt eller tjänst och berätta om den, till att skapa en tävling för att öka upp engagemanget inom ett visst område. Det är viktigt att ha rätt förväntningar, dialog och strategi innan man tar kontakt med en ambassadör. Man kan välja att jobba med några få eller med väldigt många olika.

Samarbetets omfång

Vi rekommenderar att jobba långsiktigt med influencer marketing. Det är svårt att uppnå någon effekt med få och små insatser. Här kanske man skapar en plan för sex månader till ett år med olika aktiviteter som sedan följs upp. Det tar en stund innan ambassadörens nätverk lär känna ditt varumärke och bli tillräckligt nyfiken att gå vidare till nästa steg. Är varumärket väletablerat hos målgruppen, eller om man arbetat med samma influencer tidigare kan det även fungera med kortare samarbeten.

Vårda relationen

När man har en ambassadör eller en influencer för varumärket är det viktigt att bygga och vårda relationen. Att återkoppla i tid, följa upp statistik oavsett resultat och höra av sig vid exempelvis födelsedagar eller andra större händelser som kan påverka. Ju bättre relationen är mellan en ambassadör och företaget, desto bättre kommer samarbetet och även resultatet bli.

Effekten och resultatet av samarbetet

Beroende på vilken typ av samarbete man gör, och hur etablerat varumärket redan är hos målgruppen, kan resultatet se olika ut. Generellt sett bör man ändå inte räkna med att få tillbaka sin investering direkt. Influencer marketing är snarare varumärkesbyggande samarbeten som leder till konverteringar på lång sikt.

Lagar och regler för influencer marketing

De senaste åren har det varit mycket uppmärksamhet kring reklamsamarbeten som bloggare och influencers gör. Marknadsföringslagen förbjuder så kallad dold marknadsföring, som ofta visar sig i form av reklamsamarbeten på sociala medier som inte är märkta som just samarbeten. Det finns en del lagar och regler som är viktiga att ha koll på när man jobbar med influencer marketing. Har du koll på dessa slipper ni obehagliga överraskningar under eller efter samarbetet:

Reklammärkning

En följare eller läsare måste vid första anblick förstå att ett inlägg eller en bloggpost innehåller sponsrat innehåll. Detta ska säkerställas genom att märkas ut tydligt i början av inlägget, t.ex. med texten "i samarbete med [företagets namn]". Det är företaget eller beställaren som bär huvudansvaret för att en post annonsmärks tydligt, även om influencern också har ett ansvar då denne utformar och publicerar innehållet.

Skatteregler

Ifall man gör ett samarbete med en privatperson så är företaget skyldigt att betala arbetsgivaravgifter för samarbetet, med undantag om marknadsvärdet understiger 1 000 kr (inklusive moms) under kalenderåret. Företaget har skyldighet att lämna kontrolluppgift om influencern fått produkter eller tjänster för 1 000 kr eller mer per kalenderår. Det kan därför vara en bra idé att endast göra uttalade samarbeten med influencers som är godkända för F-skatt.

PR eller uttalat samarbete?

Det är helt okej att dela ut varuprov till personer utan några påföljder - det kallas PR. Det viktiga är att varuprovet inte kommer med någon krav på motprestation, till exempel att skriva ett inlägg, följa ett konto eller kommentera en bild. Du kan alltså skicka varuprover förutsättningslöst, och förhoppningsvis kommer influencern uppskatta dina produkter så mycket att hen självmant kommer sprida inlägg med din produkt.

Behöver du hjälp med ditt arbete i sociala medier?

Digitalsnack är en social mediebyrå som har heltäckande tjänster för att hjälpa dig att skapa effekt i sociala medier. Vi finns i Karlstad/Värmland, Norrköping/Östergötland samt Vimmerby/Småland. Vi jobbar både digitalt och ute hos kund i hela Sverige, men även i övriga nordiska länder. Kika in vårt tjänsteutbud för att se hur vi skulle kunna hjälpa dig i ditt eller din organisations arbete med digitala och sociala kanaler!

Läs mer om våra tjänster  Kontakta oss