I skuggan av Covid-19


När allt är osäkert finns det något som är helt säkert – vi kommer klara detta också

 

Förra veckan började pandemin vi nu lever bland, ge tydliga spår på de flesta företag

Jag satt på tåget mot Norrköping och fyllde i en enkät från Handelskammaren, hur Covid-19 hade påverkat vår verksamhet. I dagsläget inte alls. Två timmar senare förändrades allt, berättar Digitalsnacks VD Cecilia Victoria Kärrberg

Två föreläsningar avbokades pga att kontoren satts i karantän. Följt av restriktioner för att resa in i våra grannländer. Samt fler avbokade eller ombokade utbildningar och föreläsningar. Vi valde också att införa reseförbud för resor som kunde utsätta våra medarbetare för onödig risk. Samt jobba hemifrån så mycket man ville.

Många vill flytta fram bokade föreläsningar och utbildningar. Men osäkerheten är svår att veta när dessa kan bokas in igen. Vi drabbas definitivt inte värst av denna situation. Men den får bieffekter för alla branscher. Exempelvis kommer det bli svårt med införsäljning av nya föreläsningar och utbildningar en tid framåt, menar Cecilia

Vårt företag är sedan start helt molnbaserat. Vi erbjuder redan webbaserade coachingsamtal och utbildningar. Men företag, organisationer och kommuner måste börja ställa om sitt tankesätt. Att avboka får stor konsekvenser för företag. Om ingen köper och isolerar sig, kommer vi snart se en ordentlig lågkonjuktur till följd. Man ska ta viruset på allvar. Stanna hemma om man har minsta sjukdomssymtom. Men för oss andra friska får vi inte stanna upp att leva. Samhället kommer kollapsa om vi inte fortsätter att köpa in tjänster och produkter. Men vi behöver tänka om att möten, föreläsningar, utbildningar mm kan faktiskt hållas digitalt helt utan problem. Så avboka inte. Omboka eller flytta till digitala lösningar.

På Digitalsnack använder vi sedan flera år tillbaka Google Drive för att dela dokument och information internt men också externt med våra kunder och deltagare i våra utbildningar. Till möten och coachingsamtal använder vi oss av Google Hangout Meet. Vi har fler andra verktyg som vi är beroende av för vår verksamhet som Falcon Social, Facebook Ads Manager, Facebook Business Manager och Learnster mfl. I ett sådant här läge förändras inte så mycket för oss. Vi har redan det mesta digitalt: möten, avstämningar med kunder osv sköts via nätet. Men som skrivet ovan. Även vår bransch och företag får bieffekter av detta.

Ställ inte in – ställ om!

Måste du avboka eller ställa in ditt inbokade möte eller inköpta tjänst? Tänk i första hand hur du instället kan tänka och ställa om.

Avbokade uppdrag kan få stora konsekvenser för företag både på kort.- och lång sikt. Så tänk om! Ställ om! Möten kan hållas digitalt likaså föreläsningar och även utbildningar. Hitta andra lösningar eller omboka till ett datum längre fram.

Det finns inget ont som inte har något gott med sig

Detta gamla ordspråk känns extremt träffsäkert i en tid som denna. Efter detta tror jag att vi kommer:

  • Använda fler digitala tjänster
  • Resa mindre pga att vi börjat använda digitala mötesrum
  • Effektivisera arbetstiden pga av webbaserade möten
  • Större valmöjligheter att köpa in tjänster och produkter via digitala tjänster
  • Bli mer molnbaserade
  • Vara bättre rustade för framtida utmaningar i Världen

 

Digitala tjänster som vi erbjuder

Kampanjer och annonser i sociala medier

Digitala coachingsamtal

Social Media Manager

Nulägesanalys

Mätning & Analys