Krav på tillgänglighet på sociala medier: nya webbdirektivet


Den 15 maj 2019 publicerade Myndigheten för digital förvaltning en ny förordning om att offentlig, digital service ska göras mer tillgängligt. Detta låter ju lite tråkigt och oförståeligt, men generellt handlar det om att offentliga myndigheters hemsidor och mobila applikationer ska vara tillgängliga för fler personer än de är i dagsläget. Detta innebär t.ex. att texta videos och animationer, att i text beskriva allt innehåll som inte är text och att se till att text går att förstora utan problem. Detta är såklart superbra eftersom det gör det möjligt för fler människor att ta del av innehåll, men det kan vara mycket att hålla reda på så här i början. I det här inlägget går vi igenom det mer ingående!

Bakgrund till förordningen

Den 2 december 2016 publicerades EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Det innebär att alla EU-länder ska införa lagar som syftar till ökad tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I Sverige har detta implementerats i form av en lag, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som började gälla den 1 januari 2019. Denna lag är rätt generell och styrs mer i detalj av föreskrifter: förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vilka berörs av förordningen om tillgänglighet?

De aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, vilket t.ex. är myndigheter, landsting och kommuner, ska uppfylla dessa nya krav. Det är även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering som berörs av förordningen.

Nya webbdirektiv 2019: viktiga datum

Vilka krav ställer detta på myndigheter och andra?

Webbriktlinjer.se har gjort en bra sammanfattning av vilka kraven är:

  1. Aktörerna som omfattas ska utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

 

Förordningen gäller även dokument som laddas upp på webbplatser eller i appar, t.ex. PDF-filer.

Hela listan med relaterade riktlinjer finns att hitta här, på webbriktlinjer.se.

Behöver du hjälp med ditt arbete i sociala medier?

Digitalsnack är en social mediebyrå som har heltäckande tjänster för att hjälpa dig att skapa effekt i sociala medier. Vi finns i Karlstad/Värmland, Norrköping/Östergötland samt Vimmerby/Småland. Vi jobbar både digitalt och ute hos kund i hela Sverige, men även i övriga nordiska länder. Kika in vårt tjänsteutbud för att se hur vi skulle kunna hjälpa dig i ditt eller din organisations arbete med digitala och sociala kanaler!

Läs mer om våra tjänster  Kontakta oss