Nyheter i Facebook Ads Manager


Har du också sett att Facebook Ads Manager har fått ett nytt gränssnitt? Den 16 april började dessa ändringar rullas ut till de som har ett annonskonto. Från och med den 30 april kommer dessutom vissa mått försvinna helt från Facebook Ads Manager. Facebook skriver själva att syftet med detta är att göra verktyget lättare att använda, något som kommer göra att verksamheter i alla storlekar får det lättare att lyckas med sin annonsering.

Vi vet att många tycker att det är krångligt att navigera i Ads Manager. Det är inte alls konstigt, eftersom det finns många menyer, funktioner och andra alternativ. Med det nya, mer avskalade gränssnittet kommer det förhoppningsvis inte kännas lika skrämmande att komma igång med annonsering.

Enklare gränssnitt i Ads Manager

Det nya gränssnittet började som sagt var rullas ut till annonsörer den 16 april. Det innebär bl a en ny meny för navigering (navigation bar). Tanken är att ge mer utrymme till att hantera annonser och att lyfta de verktyg som visar hur dina annonser presterar.

Kampanjskapandet får också en copy-paste-funktion. Facebook skriver själva att det är för att erbjuda mer flexibilitet när man skapar annonser. Dessutom introduceras en funktion för att automatiskt namnge kampanjer, ad sets och annonsnamn. De skriver också "We also plan to roll out more intuitive ad-level creative and placement editing tools". Uppdateringarna för Ads Manager förväntas ha rullats ut till alla annonsörer innan nästa år.

 

Det nya gränssnittet som inkluderar en sökfunktion gör det något enklare att filtrera bland olika kampanjer och annonser -  vilket underlättar mycket i arbetet, speciellt om man haft någon tanke kring hur annonserna tidigare namngetts, säger Digitalsnacks Jenni Laapotti

Nytt gränssnitt i Facebook Ads Manager

 

Relevansresultat försvinner från Ads Manager

Från och med 30 april kommer Facebook ta bort ett gäng mått från Ads Manager. Facebook motiverar det med att det är en del av deras arbete med att förbättra annonsmått och att de nya måtten kommer kunna "ge insikter som är lättare att agera på".

Sparade erbjudanden och kostnad per sparat erbjudande 

Sparade inlägg kommer ersätta de tidigare måtten Sparare erbjudanden och Kostnad per sparat erbjudande. Det nya måttet Sparade inlägg mäter antalet gånger din annons har sparats, inklusive alla erbjudandeannonser som sparats. Detta för att ge marknadsförare mer insyn i när alla deras annonser sparats.

 

Relevansresultat

Kvalitetsrankning, Rankning av interaktionsfrekvens och Rankning av konverteringsfrekvens är de nya måtten du ska hålla koll på. Relevansresultat försvinner alltså, och dessa nya mått ska vara tydligare och lättare att agera på. De kan också hjälpa dig få bättre information om när annonserna du körde var relevanta för den målgrupp du nått.

  • Kvalitetsrankning (Quality ranking) är hur din annons upplevda kvalitet (perceived quality) är i jämförelse med annonser riktade till samma målgrupp
  • Rankning av interaktionsfrekvens (Engagement rate ranking) är din annons förväntade interaktionsfrekvens i jämförelse med annonser riktade till samma målgrupp
  • Rankning av konverteringsfrekvens (Conversion rate ranking) är din annons förväntade konverteringsfrekvens i jämförelse med annonser som har samma mål och är riktade till samma målgrupp

 

Köp i mobilapp ROAS och Webbköp ROAS

ROAS-måtten (Return On Advertising Spend) kommer slås samman mellan kanaler för att du ska förstå avkastningen på annonskostnaden för dina annonser. Dessa mått var tidigare kanalspecifika men eftersom en kunds köpväg inkluderar flera kanaler kommer man nu kunna se ROAS över t.ex. mobil, webb och Facebook i ett och samma mått.

Behöver du hjälp med ditt arbete i sociala medier?

Digitalsnack är en social mediebyrå som har heltäckande tjänster för att hjälpa dig att skapa effekt i sociala medier. Vi finns i Karlstad/Värmland, Norrköping/Östergötland samt Vimmerby/Småland. Vi jobbar både digitalt och ute hos kund i hela Sverige, men även i övriga nordiska länder. Kika in vårt tjänsteutbud för att se hur vi skulle kunna hjälpa dig i ditt eller din organisations arbete med digitala och sociala kanaler!

Läs mer om våra tjänster  Kontakta oss