Så använder svenskarna sociala medier inför valet 2018


I dagens samhälle där förstahandskontakten med företag ofta sker via sociala medier och svar finns en Google- eller Youtube-sökning bort, är det inte konstigt att vi även söker oss till internet och sociala medier inför årets val. Internetstiftelsen i Sverige lanserade idag en valspecial där vi får veta hur just svenskarna använder internet och sociala medier inför årets val.

Det viktigaste ur Svenskarna och internet – valspecial 2018

Vi har sammanfattat det viktigaste från årets valrapport – med våra reflektioner som bonus!

Därför kallas årets val Internetval

Svaret till varför årets val kallas Internetvalet är enkelt, vi är helt enkelt fler som tar del av politisk information på internet än vid tidigare val. Vid valet 2014 var det 47% av internetanvändarna som tog del av politisk information via nätet, idag är det hela 71%. Ca en fjärdedel av internetanvändarna tar del av politisk information minst varje vecka.

När över 70% av internetanvändarna (ca 60% av Sveriges befolkning!) söker sig till digitala kanaler för politisk information är det inte så konstigt att årets val kallas ett Internetval.

Så gör förstagångsväljarna

Än så länge ökar användandet av sociala medier bland de yngre personerna. Därför är det inte så konstigt att förstagångsväljarna använder sig av digitala medier för att få aktuell politisk information och att de gör det i högre utsträckning än övriga väljare.

Förstagångsväljare tar till större grad och mer frekvent del av politisk information på nätet än övriga väljare

Hur ofta tar del av politisk information val 2018 Digitalsnack sociala medier

Topp tre informationskällor inför valet

  1. TV
  2. Webbsidor
  3. Vänner/familj

Förstagångsväljarna är mer vana att söka upp politiker på sociala medier eller hemsidor

Andelen av internetanvändarna som någon gång sökt upp en politiker på nätet (till exempel på Facebook, Twitter eller en hemsida) är högre ju yngre väljaren är. De yngre är vana att ta kontakt med företag digitalt, så varför skulle de inte göra på samma sätt med politiker?

Har sökt upp politiker digitalt Digitalsnack val 2018

Används Youtube inför valet?

TV är den största källan till politisk information för både förstagångsväljarna och övriga väljare. Dock så används även Youtube som en källa för politisk information. Generation Z använder Youtube på samma sätt som äldre generationer använder Google, och det är 28% i den generationen som anser att Youtube är en viktig källa för att söka upp politisk information.

Att inte siffran är högre än så, trots att alla internetanvändare i den yngsta ålderskategorin använder Youtube frekvent, kan bero på att det ännu inte skapas så mycket kanalanpassad politisk information på Youtube, säger Jenni på Digitalsnack

Ett klockrent exempel på lyckad politisk information på Youtube är Partitempen, en Youtube-serie där influencern Margaux Dietz intervjuar partiledarna inför valet. Serien har idag redan över en miljon visningar.

Hur källkritiska är vi?

Enligt rapporten kan vi se att de två yngsta generationerna är mest kritiska till hur pålitlig information på nätet kan vara och anser sig också bäst kunna avgöra om information är sann eller falsk.

Andel av internetanvändarna som anser att den mesta eller all information på internet är pålitlig 

En större förståelse för det digitala, dess för- och nackdelar inkluderat, är troligtvis en bidragande faktor till detta. Den yngsta generationen, också kallad generation Z, är uppväxta med mobilen och har aldrig behövt anpassa sig från den analoga till den digitala världen. Den näst yngsta generationen, även kallad generation Y, har tack vare en tidig introduktion haft relativt lätt att anpassa sig till ett digitalt samhälle, säger Jenni på Digitalsnack

Anser sig kunna avgöra om information på internet är sann eller falsk

Vill du lära dig mer?

Om du vill veta mer om hur svenskar använder internet och sociala medier kan du ta del av vår sammanfattning av Svenskarna och sociala medier 2017 och Svenskarna och internet 2016.

Vill du lära dig mer om kanalen Youtube så kan vi rekommendera poddavsnittet Så lyckas ditt företag på Youtube.

Behöver du bli bättre på källkritik? Lyssna på poddavsnittet Fejknyheter & alternativa fakta så får du våra bästa tips!

 


Kommentera