Sammanfattning av Svenskarna och internet 2018


Onsdagen den 3 oktober släpptes den efterlängtade rapporten Svenskarna och Internet 2018. Det är en årlig rapport som genomförs av Internetstiftelsen (IIS) och som redogör hur svenskarnas internetvanor ser ut och hur de har förändrats mot tidigare år. Vi följde live-rapporteringen och har sammanställt det vi tycker är mest intressant från rapporten. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Som väntat fortsätter internetanvändandet att öka och hela 98 % uppger att de har tillgång till internet hemma. Användandet av sociala medier fortsätter också att öka. Bland de tre största sociala medieplattformarna Facebook, Instagram och Snapchat kan vi se att användandet skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken ålder användarna är i. Generellt kan man säga att Snapchat och Youtube används mest frekvent av de yngre generationerna, medan Facebookanvändarna är de lite äldre.

Facebook

Facebook fortsätter vara det största sociala nätverket även om vi kan se att det dagliga användandet av plattformen har planat ut och ligger på 53 %, samma siffra som förra året. Av de totalta Facebookanvändarna är det precis som förra året 81 % som använder Messenger, men övriga Facebook-aktiviteter har minskat. Andelen personer som skriver egna inlägg på plattformen har minskat med hela 9 procentenheter. Rapporten visar också tydligt att Facebooks används av de äldre generationerna. Av personer i åldern 12-15 år är det bara 16 % (!) som använder Facebook dagligen, jämfört med 19 % förra året.

Något som kan vara värt att notera är att undersökningen Svenskarna och internet 2018 genomfördes innan Cambridge-skandalen.

svenskarna och internet facebook

Instagram

Som väntat fortsätter Instagram att växa i alla åldersgrupper, både det dagliga användandet och bland de som använder plattformen någon gång ibland. Även här är de största ökningarna bland de äldre. I år är det 38 % som använder Instagram dagligen, jämfört med 31 % förra året.

I det här inlägget listar vi våra bästa tips för hur du gör för att få dina Instagram Stories att sticka ut ur mängden.

svenskarna och internet instagram

Snapchat

Snapchat fortsätter att växa i Sverige och användandet domineras av de yngre generationerna. I åldern 12-15 år är det hela 95 % som använder Snapchat. Motsvarande siffra för 16-25åringarna är 88 %. De som använder Snapchat allra flitigast är flickor i åldern 12-15 år, där 97 % använder tjänsten och 91 % gör det dagligen.

Här har Cecilia på Digitalsnack intervjuat Europas största Snapchat creator om hur du gör för att lyckas på plattformen.

svenskarna och internet snapchat

LinkedIn

Användandet av LinkedIn ligger på samma siffra som förra året, 30 %. De yrkesgrupper som använder LinkedIn mest är inte helt oväntat IT och kommunikations- samt finansbranschen. Det är fler män än kvinnor som använder LinkedIn, och vanligast är det bland männen i åldern 36-45 år.

I det här inlägget berättar vi hur du lyckas på LinkedIn.

svenskarna och internet linkedin

Youtube

Det är inte alltid Youtube räknas till de sociala mediekanalerna men utvecklingen är oavsett väldigt intressant att följa. Bland internetanvändarna ökar film- och videotittandet på internet och Youtube är den största videotjänsten på nätet även i år. Youtube har dock bara ökat med en procentenhet från förra året, och det dagliga tittandet har minskat bland de yngre. Svenskarna och internet 2018 visar att nästan alla i åldern 12-35 år tittar på Youtube ibland. Bland 12-15åringarna använder faktiskt alla plattformen någon gång ibland. Underhållnings- och introduktionsfilmer fortsätter vara det vanligaste vi tittar på.

Här har vi skrivit mer om hur du får ditt företag att lyckas på Youtube!

Svenskarna och internet youtube

Twitter

Det dagliga användandet av Twitter ligger fortfarande på 6 %, vilket det gjort sedan 2013. Andelen som använder Twitter någon gång har dock minskat från 25 % förra året till 22 %. Överlag har det inte skett några stora förändringar i användandet av Twitter utan användandet ser ungefär ut som förra året. Den största gruppen Twitteranvändare är 16-25 år gamla, och det är även den gruppen som i högst grad använder Twitter dagligen (15 % för kvinnor och 18 % för män)

Svenskarna och internet Twitter

Pinterest

Användningen av Pinterest har ökat med fyra procentenheter från förra året och ligger nu på 21 %. Kvinnorna är de som använder Pinterest mest och den största åldersgruppen är mellan 26 och 35 år, där över hälften av kvinnorna använder tjänsten ibland.

Läs mer om hur du kan nyttja kraften av Pinterest här

Svenskarna och internet Pinterest

Podd

En utveckling som ligger oss själva lite extra varmt om hjärtat är podcasts. Poddlyssningen har ökat rejält de senaste åren. Idag är det 51 % som lyssnar på podd någon gång, jämfört med 29 % år 2015. Det är vanligast att lyssna på podd i åldern 16-35 och kvinnor lyssnar oftare än vad män gör.

Svenskarna och internet podd