Sammanfattning Svenskarna och internet 2020 – sociala medier

2020 kommer för alltid att vara ett speciellt år för många, om inte alla. Årets rapport kring Svenskarna och Internet 2020 kom senare än vanligt men också på grund av att Internetstiftelsen ville ge ut en rapport som var så aktuell som möjligt. Pandemin som slog till med full kraft under mars satte spår och förändrade vårt sätt att leva digitalt. Detta visar sig såklart även i vår användning av sociala medier. Under senare delen av 2020 har användandet av sociala medier ökat med 7% i jämförelse med 2019. Förra årets rapport visade att användandet av sociala medier hade avstannat eller till och med backat. I år ser det annorlunda ut. Här har vi sammanfattat den mest intressanta datan om svenskarnas social medievanor. Trevlig läsning!

 

Lyssna gärna på när vi tillsammans med Internetstiftelsens kommunikationschef Jannike Tlllå tolkar och fördjupar oss i årets rapport här.

Facebook numer en infrastruktur

Facebook har ökat lite lite varje år, men inte står för en enorm ökning i antalet användare. Med det skrivet vill vi också påpeka att med ett användarantal 2019 på 66% varje vecka så är det svårare att öka stort från redan höga nivåer. Facebook är i särklass det största sociala nätverket fortfarande som svenskarna besöker. Men det som också är intressant är att se VAD vi gör på Facebook. Vad som en gång var Facebooks idé, nyhetsflödet börjar allt mer luckras upp. Användarna går nu till Facebook för att hitta kringtjänster som messenger, grupper, event, Marketplace. Facebook är mer en infrastruktur för tjänster vi behöver för vår sociala närvaro än ett socialt medium i sig.

Det skiljer sig mellan studerande, arbetande och pensionärer hur vi använder Facebook. Studenter deltar i fler evenemang än de andra målgrupperna och postar mindre innehåll. Den arbetande målgruppen är flitigast i flödet och har köpt eller sålt något via Marketplace. Pensionärerna är flitigast på att delas andra inlägg och allt fler i denna målgrupper har under 2020 Q3 börja använda Facebook. I alla målgrupper är Messenger och grupper det man gör mest på Facebook.

Instagram har blivit mainstream

Instagram var en kanal som även ökade förra året när många andra kanaler hade stannat i antalet nya användare. Under 2020 har antalet dagliga, vecko och de som besöker nätverket någon gång ökat. Framförallt står pensionärerna för den stora ökningen (9%) men också bland arbetare ökar kanalen i popularitet (6%). Störst målgrupp på Instagram är 16-25 åringar 77% använder nätverket varje dag.

Snapchat tappar i popularitet

I år ser Snapchat ut att tappa i popularitet hos den studerande befolkningen och har hamnat under 2019 år användning trots pandemin. Däremot ökar användningen med 6% i målgruppen arbetande och 2% hos pensionärerna. Det är 20% män jämförelse 24% kvinnor som använder Snapchat under 2020 Q3. Användandet är nästan oförändrat från 2020 Q1. Stapeln visar på användandet uppdelat per ålder.

LinkedIn lockar fortfarande inte dagligen

Användandet av LinkedIn ökar i kategorin "någon gång" och har samma utveckling som tidigare gällande varje vecka (en ökning med 1% per år). Den dagliga användningen av LinkedIn har inte ökat på 3 år. Något som LinkedIn borde vara lite oroliga för och undersöka hur de kan skapa ett plattform fler vill använda mer frekvent. Det är fler män än kvinnor som använder LinkedIn även som den dagliga användningen endast skiljer 1%. Under 2020 Q3 har det dagliga  användandet hos kvinnor varit lika som under 2020 Q1, medans mäns användning sjunkit med 1%. Varje vecka använder 15% män och 12% kvinnor nätverket. 40% av männen använder nätverket "någon gång) (ökning på 6% från 2020 Q1) och kvinnor 34% (en ökning på 4% från 2020 Q1).

I det här inlägget pratar vi om personprofil vs företagsprofil på LinkedIn - vad ska man välja?

Pinterest populärt hos köpstarka kvinnor

Användningen av Pinterest har ökat främst i åldrarna 16-25 år och 46-65 år under pandemin. Användandet "någon gång" är som högst i åldern 16-25 år. Pinterest har generellt sett ett låg andel dagliga användare då Pinterest ofta används i "projekt form". Intressant hade varit att fråga hur lång/mycket tid man spenderar på Pinterest. 46% av kvinnor använder Pinterest "någon gång" (en ökning med 6% från Q1 2020) samma siffra hos män är 18%. 13% av kvinnorna använder nätverket varje vecka och endast 3% män. 

Läs mer om hur du kan nyttja kraften av Pinterest här

Twitter räddas av pandemin

Användandet av Twitter har sjunkit under början av 2020 för att sedan öka igen till 2019 års siffror i kategorierna "någon gång" och "varje vecka". Det dagliga användandet sjunker med 1% från 2019 men ökar 1% från Q1 2020. Det är fler män än kvinnor som använder Twitter. Mäns dagliga användande under senare delen av 2020 låg på 10% medans kvinnor på hälften, 5%. Män som använder Twitter "någon gång" är 31% och kvinnor endast 18 %. Antalet procent som använder nätverket varje vecka är 16% män och 8% kvinnor. 12-15 åringarna använder Twitter ungefär lika mycket som nätverket Reddit (se diagram längre ner).

 

 

TikTok - årets raket

Siffrorna för TikTok har varit extra spännande att se då vi visste i förväg att TikTok exploderat under pandemin. Dock finns det inga bra jämförelsesiffror mer än i den lägsta åldrarna. Men vi kan se att början av 2020 och slutet av 2020 har användandet ökat framförallt i åldrarna 16-45 år. I de yngsta åldrarna har det dagliga användandet ökat från 37% till 47%. Det är främst kvinnor som använder TikTok hela 58% i åldrarna 16-25 använder TikTok (36% killar) och 21% i åldern 26-35 år (7% män).

Kvinnor och män gillar lite olika

Kvinnor använder främst visuella sociala medier som Instagram, Facebook, Pinterest och TikTok. Medan män dominerar i kanaler som Twitch, Reddit, Twitter och LinkedIn.

 

Man
Kvinna

Så använder unga 12-15 år sociala medier

Det dagliga användandet hos unga är hela 74%. Varje veckan använder 85% i målgruppen sociala medier och någon gång har 91% använt sociala medier. Unga använder främst Snapchat, Instagram och TikTok. De andra sociala medierna har ett lågt antal användare i målgruppen dagligen. 34% har svarat att de använder Facebook någon gång och minst varje vecka 13%.

 

Ta del av hela rapporten på Internetstiftelsen