Sammanfattning: Svenskarna och Internet 2021 – sociala medier


Svenskarna och internet 2021 - sociala medier, sammanfattat av oss på Digitalsnack!
Idag släpps äntligen rapporten som ligger till grund för mångas källor, strategier och ibland även investeringar.

2020 var ett speciellt år. Rapporten om svenskarnas internetanvändning kom senare än vanligt. När den äntligen fanns att begrunda innehöll den jämförelsen från pandemins effekt i form av data från Q1 och Q3. Förra året var också första gången man istället för åldersindelning även delade upp målgrupper i studerande, arbetande och pensionär.

Nytt sätt att presentera data

I årets rapport har man gjort en stor förändring gällande ålders och målgruppsindelningar. En bra utveckling tycker vi är att sänka åldern för rapporten från 16 år till 8 år. Att användandet av sociala medier sjunker drastiskt i åldrarna och att unga är väldigt aktiva ger en bättre bild av hur olika åldersgrupper använder sociala medier. En annan intressant indelning är generationer - vi kan ni se och jämföra hur 40-talister använder sociala medier mot exempelvis 00-talisterna.

Mycket bra - mycket att önska
Rapporten om svenskarna och internet är en mastig historia. Vilket innebär att vi får en bra helhetsbild hur svenskar använder nätet. Vi som grottar ner oss specifikt i delen om sociala medier får alltid lite blodad tand och en hel del mer att önska. I årets rapport får vi en liten mer inblick i vilka delar av Instagram man använder (även om tyvärr inte Reels finns med) samt även hur män och kvinnor använder sociala medier på lite olika sätt.

Rapporten är ett måste att läsa eller ta del av denna kortare sammanfattning. För att hålla koll på hur svenskar använder sociala medier.
🎙Tips! Lyssna på när Cecilia intervjuar Internetstiftelsens kommunikationschef Jannike Tillå där de tolkar och fördjupar sig i årets rapport här.

Notis: Alla siffror är hämtade från Internetstiftelsens rapport kring Svenskarna & Internet 2021. Analysen är våran egen. Alla siffror avser %. 

Svenskarna och sociala medier 2021

Låt oss kasta oss in i statistikens förtrollande värld! 2021 använde 84% av svenska internetanvändare sociala medier varje dag. Tittar vi på förra årets siffror låg dom på 74%. Men ha i åtanken då att dessa inte är helt jämförbara då årets rapport inkluderar alla internetanvändare över 8 år (förra året 16 år). De som använder sociala medier flitigast är 90 och 00-talisterna där 96% använder sociala medier dagligen.

I stapeln under finns en sammanfattning hur olika generationer använder sociala medier. Tydligt är att Facebook fortfarande är sociala mediers stora härskare. Följ av Instagram. Men kikar man på den sammanslagna statistiken över dessa kanalen så har 54% av svenska internetanvändare nyttjat Facebook varje dag och 46% Instagram. De båda sociala nätverken sjunker dock sedan förra året som ett resultat att rapporten mäter från 8 åringarna. De som är födda på 00 och 10-talet använder andra kanaler som TikTok, Snapchat och YouTube.

Intressant är även att top 5 social mediekanaler vid användande någon gång de senaste 12 månaderna hittar vi:
1. YouTube
2. Facebook
3. Instagram
4. Snapchat
5. LinkedIn

Medan top 5 på användande varje dag är:

  1. Facebook
  2. Instagram
  3. YouTube
  4. Snapchat
  5. Tiktok
Svenskarna och sociala medier
🔍Klicka för att se staplarna större

Facebook - både stark och svag

Förra året kunde vi konstatera att Facebook blivit en infrastruktur. I 2020 års rapport fick vi en större inblick i vad vi faktiskt gjorde på Facebook. Vad är den riktiga statistiken bakom det dagliga användandet. Det visade sig då att många använde sig av Facebooks kringtjänster som Messenger, grupper och Marketplace.

I år har man inte gjort någon djupdykning i hur vi använder Facebook. Eftersom åldersfördelningen är annorlunda i år. Så kan vi inte heller jämföra korrekt. Det vi kan utläsa som dock är av värde är: Facebook är fortfarande en viktig kanal för de flesta ålderskategorier - förutom 00 och 10-talisterna där 19% som är födda på 2010-talet använder Facebook dagligen och 0% som är födda på 2010-talet.

🔍Klicka för att se staplarna större

Instagram osäkert läge

Instagram fick förra året en rejäl ökning av antalet användare i målgruppen pensionärer. I år har man en ny åldersindelning. Vilket gör att vi inte kan jämföra årets siffror med förra årets siffror. Det ser ut som att användandet av Instagram generellt har sjunkit något. Men är för oklart att säga säkert pga av olika mätpunkter.

Detta som dock är intressant i årets rapport är att man ställt frågan vad man gör på Instagram. De flesta kollar in flödet, 51% av kvinnor kollar stories (37% män), 23% av kvinnor (15%)  kollar på IGTV och 3% av kvinnorna (2% män) har använt Instagram shopping senaste året. Reels var dessvärre inte med i årets rapport.
Vi har också får statistik från Facebook som visar att 71% av Gen Z kollar stories i Sverige. Internetstiftelsens undersökning visar att 64% av de studerade kollar stories. Så siffrorna verkar matcha! 27% av de som studerar kollar även IGTV medan det är något färre som studerar i jämförelse med arbetar och pensionärer som kollar flödet. En signal vi sett en tid att yngre kollar mer på andra delar av Instagram än det traditionella scrollflödet.

Instagram man kvinna
🔍Klicka för att se staplarna större

TikTok - flest aktiva användare på högstadiet

Förra året blev TikTok årets raket och har fortsatt att skapa rubriker och utmanat andra sociala medier. Men kikar vi på hur de olika generationerna använder TikTok är det en blygsam läsning. Av 90-talisterna är det endast 9% som använder Tiktok dagligen. I jämförelse med 00 och 10-talisterna som använder TikTok 47% och 27%. Tiktok är fortfarande en kanal för unga.

Intressant för TikTok är att väldigt många postar innehåll på plattformen. Detta har vi med erfarenhet aldrig sett på andra plattformar där man mer går åt andra hållet. Det är fler tjejer (45%) än killar (34%) som postar innehåll. Hela 78% av TikTok användarna på högstadiet har laddat upp en video på TikTok.

TikTok skolan
🔍Klicka för att se staplarna större
Har postat en video på TikTok

LinkedIn gynnas av hemjobb

Om något socialt nätverk gynnats bäst av pandemin så är det definitivt LinkedIn. 28% av de som arbetat hemifrån har besökt LinkedIn varje vecka. Annars var det inget som överraskade i årets rapport kring LinkedIn. Är något fler mön än kvinnor som använder nätverket, fler i storstad som höginkomsttagare.

I det här inlägget pratar vi om personprofil vs företagsprofil på LinkedIn - vad ska man välja?

🔍Klicka för att se staplarna större
Snapchat ålder
🔍Klicka för att se staplarna större

Snapchat tappar i popularitet - igen

Förra året skönt användandet något för Snapchat. Även om (vi påminner igen) att åldersindelningen i åretsrapport inte är direkt jämförbara, så kan vi se att användandet både något  gång och dagligen sjunkit.

Twitter användning
🔍Klicka för att se staplarna större

Twitter ny energi av #facebookdown?

Twitters varandra eller icke varande har diskuterats i årtal. Men Twitter tycks ha hittat sin plats, en nisch som ingen annan plattform lyckats claima. Här hänger främst 90-talister. Men det finns skillnader i intresse och branscher som samlas här. Kommunikation, politik och svårt dominerar diskussionerna samt såklart aktuella nyheter.

 

 

Pinterest populärt hos kvinnor

Pinterest är en väldigt intressant kanal, som ändå inte riktigt lyckas lyfta i Sverige. Här är merparten kvinnor och detta social medie används mer sporadisk än andra sociala medier. Därför har vi valt att just plocka fram data detta och inte det dagliga användare. De som är mest aktiva på plattformen är kvinnor födda på 80, 90 och 00-talet.

Läs mer om hur du kan nyttja kraften av Pinterest här

🔍Klicka för att se staplarna större

Kvinnor och män gillar lite olika

Liksom förra året dominerar Kvinnor främst visuella sociala medier som Instagram, Facebook, Pinterest och TikTok. Medan män dominerar i kanaler som Twitch, Reddit, Twitter och LinkedIn.

Det är fler män som använder YouTube. Det skiljer sig också vad man gör på YouTube beroende på kön. Män verkar använda YouTube som en viktig källa för kunskap. Att kolla på instruktionsfilmer, dokumentärer och kolla nyheter är fler män än kvinnor som gör på YouTube.

Män kvinnor sociala medier
🔍Klicka för att se staplarna större
Vad män och kvinnor gör på YouTube

Vad hände med Clubhouse?

Ja det kan man undra? Från att fullkomligt exploderat i början av 2021 med hypen att behöva bjudas in. På hösten pratade ingen längre om Clubhouse. De som använder Clubhouse mest är de som studerar på högstadiet eller gymnasiet. Intressant är att Houseparty som kom innan Clubhouse där har 17% av högstadieeleverna använt appen senaste året.

🔍Klicka för att se staplarna större

 

Ta del av hela rapporten på 👉🏼  Internetstiftelsen