Svenskarna och internet 2018: djupdykning Snapchat


Snapchat är en av de plattformar som verkligen delar upp internetanvändarna i två läger. Det är de som knappt eller inte alls använder Snapchat och de som nästan lever genom Snapchat. Den största skillnaden mellan de här två grupperna är deras ålder. Unga är de som använder Snapchat mest. Visste du till exempel att 97 % av flickorna som går på högstadiet använder Snapchat? Rapporten Svenskarna och internet 2018 visar tydligt hur användandet av Snapchat ser ut.

Instagram stories vs Snapchat

När Instagram Stories lanserades blev många (bland annat vi på Digitalsnack) lite irriterade. Det kändes som en direktkopia av Snapchats stories-funktion. Av den anledningen kändes det som att funktionen inte skulle bli särskild långvarig, men där har vi verkligen fått ändra uppfattning. Instagram fortsätter att växa snabbt, men det har inte tagit över Snapchat på det sätt man kanske trodde. Snapchat är fortfarande den plattform som dominerar bland personer som är under 25 år gamla när det kommer till det dagliga användandet. Med andra ord är Snapchat verkligen de ungas plattform.

Det kan vara värt att påpeka att Instagram Stories har gått om Snapchat Stories i antalet användare (källa: Recode). Dock kvarstår faktumet att ungdomar i Sverige använder Snapchat dagligen i större utsträckning än Instagram.

Djupdykning Snapchat

Varför är Snapchat så populärt?

Snapchat är ett av de medier vi kallar för ”dark social”. Det är ett ”privat” socialt medie som vi inte har möjlighet att spåra eller ta fram statistik från. Till dark social räknas bland annat direktmeddelanden på Instagram, chattar som Facebook Messenger och såklart även snaps. De bildmeddelanden man skickar via Snapchat kallas ofta för snaps, en förkortning av den engelska ordet snapshots. Man kan spekulera mycket i varför allt fler användare rör sig mot plattformar som räknas till Dark social. Det är särskilt tydligt att de yngre gör det. En av anledningarna kan vara att de yngre åldersgrupperna har växt upp med internet på ett annat sätt än de äldre. Därför kan de vara mer medvetna om att allt de gör publikt på internet kommer synas i andras flöden. Till exempel om de gillar ett inlägg på Facebook, så kommer det sannolikt att dyka upp i någon av deras vänners flöden. I åldern 12-15 använder är det 89 % som använder Snapchat varje dag. Det är intressant att jämföra denna siffra med den dagliga användningen av Facebook, som är nere på ynka 16 % i den här åldersgruppen.

Hur använder unga Snapchat?

De unga använder Snapchat på samma sätt som äldre generationer använder vanliga textchattar. Textchattar är till exempel Facebook Messenger, Whatsapp och sms. Istället för att bara skriva ett textmeddelande om att man är på väg någonstans, skickar man en bild som säger samma sak. På Snapchat behöver det man skickar inte vara särskilt genomtänkt eller planerat. Kommunikationen sker här och nu, eftersom en snap försvinner när mottagaren öppnat den. Om man tillåter sig att spekulera lite kan man tänka sig att det är en slags motreaktion på det perfekt yttre som ofta visas upp i sociala medier och som därför blivit opersonligt. På Snapchat jagar du inte likes eller kommentarer. De vänner du har på Snapchat är ofta dina vänner i verkliga livet, till skillnad mot till exempel Facebook och Instagram där ytligt bekanta eller helt random personer följer dig.

Det dagliga användandet av Snapchat

Snapchat har en del funktioner som ska locka till daglig användning. Användare kan ha "streaks" med varandra. När två personer har snappat med varandra i minst tre dagar i rad syns en siffra bredvid användarnamnet. Denna siffra visar hur många dagar i rad användarna har skickat bilder till varandra. Det finns så kallade ansiktsfilter som varierar från dag till dag. Det lockar användaren att gå in dagligen för att se om något nytt filter dykt upp. Sedan sommaren 2017 har Snapchat även en kartfunktion. Om användaren har aktiviterat platstjänster på sin enhet kommer personens plats visas för hens vänner på Snapchat. En annan rolig grej är bitmojis, som är en avatar användaren skapar själv. Här väljer man utseende på sin avatar med syftet att få den så lik ens verkliga jag som möjligt. Om användaren har kopplat en bitmoji till sitt Snapchat-konto syns bitmojin i kartvyn. Om användaren inte kopplat en bitmoji syns istället en enfärgad avatar.

Snapchat filter - Digitalsnack social mediebyrå

Snapchat för företag

Nu har vi konstaterat att Snapchat är plattformen som personer under 25 är på mest. Rimligtvis borde detta betyda att om ett företag ska nå den åldersgruppen så ska företaget finnas på Snapchat. Det kan dock vara svårt att använda Snapchat som företag, eftersom det är ett slutet media där användarna främst kommunicerar direkt med varandra i privata chattar. Ett alternativ kan vara att använda sig av ambassadörer istället. Då låter du en privatperson prata för företaget, antingen marknadsföra direkt eller att hänvisa vidare till företagets egna kanaler. Ett annat effektivt sätt att synas på Snapchat är att skapa egna filter. Filter används oftast vid tillfälliga event (t.ex. en mässa) eller vid en specifik plats (t.ex. vid en stad eller ett universitet). Dessa filter kan användas av privatpersoner och på så sätt spridas vidare.

Vill du lära dig mer om hur man gör för att lyckas på Snapchat? Kolla in vårt inlägg från när Cecilia träffade Europas största Snapchat Creator GeeOhSnap!