Ads Manager och Annonsrapportering


  • Startade meddelandekonversationer
  • Meddelandeanslutningar
  • Nya meddelandeanslutningar
  • Nya blockerade meddelandeanslutningar
  • Kostnad per ny meddelandekonversation som startats
  • På Facebook-köp (inklusive API och rapporterade inköp, till exempel Markera som betald)
  • Om Facebook-leads
  • Schemalagda bokningar