Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter

Publicerad 2019-06-17

Tillämpning

Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter gäller mellan anmäld deltagare och Digitalsnack AB, 559109-2860, vid deltagande och tillhandahållande av Digitalsnacks arrangerad utbildning. Genom att deltagaren registrerar sig för en utbildning bekräftar deltagaren att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till dessa villkor, inkluderat Digitalsnacks Integritetspolicy som utgör en del av Villkoren.

Utbildningens innehåll

Vid deltagarens registrering sker ett val av vilken av Digitalsnacks utbildningar deltagaren väljer att delta vid. På respektive utbildningssida finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, talare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m m. Digitalsnack är förbehållet rätt att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr.

Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse

Deltagarens registrering av Digitalsnacks utbildning är bindande. Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person.

Väljer deltagaren att överlåta platsen till en annan person behöver denne, för att få delta vid utbildningen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat Digitalsnacks Integritetspolicy.

Convid-19

På grund av det rådande läget kan en del av utbildningarna behöva skjuts upp för att genomföras vid senare skede. Om detta skulle inträffa behåller du automatiskt din plats till det nya utbildningsdatumet. Du kommer att få information om det nya datumet så fort som möjligt, men som senast 6 veckor innan det nya utbildningsdatumet. Om inte det nya utbildningsdatumet passar dig är du välkommen att nyttja din plats på någon av våra andra utbildningar inom samma prisnivå.