Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter

Publicerad 2019-06-17, senast ändrad 2021-04-26

Tillämpning

Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter gäller mellan anmäld deltagare och Digitalsnack AB, 559109-2860, vid deltagande och tillhandahållande av Digitalsnacks arrangerad utbildning. Genom att deltagaren registrerar sig för en utbildning bekräftar deltagaren att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till dessa villkor, inkluderat Digitalsnacks Integritetspolicy som utgör en del av Villkoren.

Utbildningens innehåll

Vid deltagarens registrering sker ett val av vilken av Digitalsnacks utbildningar deltagaren väljer att delta vid. På respektive utbildningssida finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, talare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m m. Digitalsnack är förbehållet rätt att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokning

Deltagarens registrering av Digitalsnacks utbildning är bindande. Följande villkor gäller vid avbokning:

Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften, med undantag av earlybird-priser som inte är avbokningsbara och Certifierad annonseringsexpert sociala medier, vars avbokningsvillkor du hittar nedan. Du kan alltid överlåta platsen till annan person, läs mer om det nedan.

Earlybird-priser

Utbildningsplatser bokade till earlybird-pris går inte att avboka. Du kan däremot alltid överlåta platsen till annan person.

Certifierad annonseringsexpert sociala medier

Vid avbokning av utbildningen tas en avbokningsavgift på 950 kr exklusive moms ut. Vid avbokning fram till och med fyrtiofem (45) dagar före utbildningen återbetalas återstående del av deltagaravgiften.

Överlåtelse av plats

Väljer deltagaren att överlåta platsen till en annan person behöver denne, för att få delta vid utbildningen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat Digitalsnacks Integritetspolicy.

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring social distans, resor mm. Kan inte en utbildning genomföras på ett säkert sätt i en fysisk miljö kommer utbildningen istället att hållas digitalt på samma dag och tid. Om utbildningen behöver hållas digitalt kommer alla deltagare erbjudas en kostnadsfri digital coachingtimme med någon av våra föreläsare.
Under 2021 kommer alla våra utbidlningar hållas digitala.