Allmänt

Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter gäller mellan anmäld deltagare och Digitalsnack AB (leverantören), 559109-2860, vid deltagande och tillhandahållande av Digitalsnacks arrangerad utbildning. Genom att deltagaren registrerar sig för en utbildning bekräftar deltagaren att hen läst, förstått och godtar bundenhet till dessa villkor, inkluderat Digitalsnacks Integritetspolicy som utgör en del av Villkoren.

Bokning och bekräftelse

Samtliga bokningar genomförs via digitalsnack.se eller på socialamedierutbildningar.se där deltagaren själv väljer viken eller vilka kurser/utbildningar som deltagaren önskar gå. Efter att registrering skett skickas din bokning till leverantören. Efter bekräftad bokning kommer du mottaga ett bekräftelsemail. Om du inte mottagit ett bekräftelsemail inom 48 timmar bör du kontakta leverantören på hej@digitalsnack.se

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr.

Samtliga priser är exklusive moms.

Priser

Aktuella priser visas på digitalsnack.se eller socialamedieutbildningar.se. Samtliga priser är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priset vilket omfattar bokningar som ännu inte bekräftats. Bokningar som har bekräftats påverkas ej av justerade priser.

Ej avslutad kurs/utbildning

Deltagarens registrering av Digitalsnacks utbildningar och kurser är bindande. Om deltagaren ej nyttjat sin utbildningsplats och avslutat sin utbildning inom 2 månader efter tillgång till utbildningen kommer påbörjat kurs/utbildning avslutas i förtid. Återbetalning för ej genomförd kurs/utbildning medges ej.

Tekniska problem

Vid tekniska problem gällande utbildningsplattformen där deltagaren ej kan genomföra köpt kurs/utbildning hänvisar vi till Learnster genom detta formulär eller via onlinesupport i utbildningsplattformen. För tekniska bekymmer med deltagarens dator eller annan teknisk utrustning som försvårar genomförandet av kursen/utbildningen har Leverantören inget ansvar för återbetalning av erlagd avgift.

Ångerrätt

Denna punkt är enbart tillämplig på Deltagare som är fysisk person och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person.

I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Kund alltid laglig rätt att ångra en bokning inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) efter det att avtal ingåtts. Ångerfristen börjar således att löpa så snart bokning av en Kurs/utbildning skett, vilket ger Deltagaren rätt att frånträda bokningen varvid eventuell redan erlagd betalning återbetalas, förutatt att utbildningen inte påbörjats. Meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt inom 14 dagar skickas per e-post till hej@digitalsnack.se. På konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns även ett standardformulär för nyttjande av ångerrätten som du kan använda.