Coaching


Coaching är ett bra sätt att få en extra hjälpande hand eller ett bollplank om man själv har hand om företagets sociala medier. Vi erbjuder olika typer av coaching med allt från vanlig coaching genom digitala eller fysiska möten, gruppcoaching, eller en support för snabba frågor via telefon eller mail.

Exempel på saker vi kan hjälpa till med under coachning:

  • Du har en tävlingsidé och vill se hur den kan optimeras och om den följer plattformens aktuella regler
  • Du vill få rådgivning med hur du bör tänka vid annonsering
  • Du vill få generella tips på hur du kan förbättra ditt innehåll
  • Du vill få hjälp med någon inställning eller att aktivera en funktion

Behöver du ett bollplank?

Kontakta oss