Mätning och analys


Med hjälp av löpande månadsrapporter och regelbunden coaching kommer ni kontinuerligt förbättra er närvaro, sänka era annonskostnader och få extra stöd i den konstant föränderliga sociala mediedjungeln. Vi sammanfattar samtliga aktiviteter och resultat samt vår analys i en enkel och lättförståelig rapport. Rapporten presenterar den viktigaste informationen, nyckeltalen och rekommendationer för ett effektivt arbete i sociala medier.

Månadsrapporten innehåller bland annat:

  • Hur dina sidor/profiler presterar
  • Inläggsresultat
  • Annonsresultat
  • Rekommenderade utvecklingspunkter

Vill du få hjälp med att mäta rätt saker?

Kontakta oss