Nulägesanalys


Med en nulägesanalys får ni koll på hur ni ligger till just nu och vad ni kan förbättra för att ta nästa steg i ert social mediearbete. Vi får tillgång till relevant tidigare gjort varumärkesarbete och organisationens sociala medier. Vi samlar in data från tidigare aktiviteter och går igenom samtliga kanaler för att sedan lämna över en nulägesanalys inklusive rekommendationer.

Vill du få koll på ditt nuläge?

Kontakta oss