Social media manager


Med vårt social media manager-paket kan du själv slappna av och låta oss sköta dina sociala medier. Vi skapar innehåll med hjälp av tillgänglig information och bildmaterial, tar hand om publicering, svarar på inkommande meddelanden och kommentarer samt sammanfattar alla aktiviteter i en månadsrapport. Vi arbetar dessutom kontinuerligt med att förbättra effekten genom att varje månad använda månadsrapporten som underlag för att göra små justeringar i innehållsstrategin.

Behöver du hjälp med att hantera dina sociala medier?

Kontakta oss